- 19%
4,290,000đ
5,290,000đ

Quy trình thực hiện từng cuộc kiểm toán riêng lẻ

Mua ngay

Số bài học

23

Thời lượng video

24:26:28

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu

Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP, Hoạt động Kiểm toán nội bộ bao gồm các hoạt động đàm bảo (kiểm toán) và tư vấn nhằm hỗ trợ các tổ chức đạt được mục tiêu, chiến lược thông qua việc đánh giá sự hiệu quả của các quy trình quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. Quy trình thực hiện các dịch vụ này cần được xây dựng có hệ thống và nguyên tắc chặt chẽ nhằm đảm bảo thực hiện được sứ mệnh và nhiệm vụ đó. Khóa học này sẽ trang bị cho các học viên đầy đủ các quy trình, kỹ thuật và công cụ cần thiết để triển khai công tác KTNB đúng với yêu cầu của Chuẩn mực KTNB Việt Nam và Nghị định 05 và giúp hỗ trợ tổ chức kiểm soát rủi ro hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu, chiến lược đề ra.


Một trong các nghiệp vụ quan trọng của KTNB là thực hiện từng cuộc kiểm toán trong Kế hoạch KTNB năm đã được phê duyệt. Một kiểm toán viên muốn thành công phải được trang bị các kiến thức và hiểu biết cơ bản về quy trình thực hiện một cuộc kiểm toán và các kỹ năng kiểm toán cần thiết. 

Với khóa đào tạo này, các kiểm toán viên có thể nắm bắt được các bước cần thực hiện trong từng giai đoạn của một cuộc kiểm toán từ đầu đến cuối. Thông qua các bài tập thực hành nhóm, thảo luận nhóm và bài giảng, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ thuật kiểm toán nền tảng cho phép họ có thể độc lập chuẩn bị, thực hiện và quản lý một cuộc kiểm toán thành công với yêu cầu giám sát của các quản lý cấp cao được giảm thiểu.  

Trân trọng


Khóa học được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 05 mà còn tiếp cận đến các phương pháp kiểm toán hiện đại đang được áp dụng tại các tổ chức hàng đầu trên thế giới.

Nội dung khóa học

+  Khóa học_Quy trình thực hiện từng cuộc kiểm toán riêng lẻ
23 Bài giảng
24:26:28
 Bài 1_Giới thiệu sử dụng tài liệu học
04:35
 Bài 2_Khung năng lực dành cho KTV nội bộ
17:18
 Bài 3_Mục tiêu và Nội dung khóa học
13:20
 Bài 4_Phần I_Bản chất của Hoạt động Kiểm toán nội bộ
1:28:37
 Bài 5_Phần II_Hệ thống Kiểm Soát Nội Bộ _Đối tượng đánh giá của KTNB
1:15:08
 Bài 6_Ôn tập phần I và II
20:31
 Bài 7_Phần III_Lập kế hoạch_Lập Tài liệu lập kế hoạch
5:10:27
 Bài 8_Phần III_Lập Kế Hoạch _ (1)_Xây dựng Chương trình kiểm toán
2:05:34
 Bài 9_Phần III_Lập Kế hoạch_(2)_Xây dựng Chương trình kiểm toán
2:40:44
 Bài 10_Phần III_Lập Kế Hoạch_(3)_Xây dựng Chương trình Kiểm toán
1:10:42
 Bài 11_Phần III_Lập Kế Hoạch_(4)_Xây dựng Chương trình kiểm toán
4:48:00
 Bài 12_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(1)_Giới thiệu tổng quan
06:02
 Bài 13_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(2)_Mục đích và nguyên tắc
15:48
 Bài 14_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(3)_Chuẩn mực liên quan và các bước thực hiện
08:16
 Bài 15_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(4)_Nguồn bằng chứng kiểm toán
21:27
 Bài 16_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(5)_Các kỹ thuật kiểm toán căn bản
53:50
 Bài 17_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(6)_Kỹ thuật chọn mẫu
51:37
 Bài 18_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(7)_Kết luận về thiết kế và vận hành kiểm soát
11:22
 Bài 19_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(8)_Xây dựng phát hiện kiểm toán và kiến nghị
49:36
 Bài 20_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(9)_Thực hành xây dựng phát hiện kiểm toán
23:23
 Bài 21_Phần IV_Thực hiện kiểm toán_(10)_Ghi chép Giấy tờ làm việc
23:36
 Bài 22_Phần V_Giai đoạn sau kiểm toán
26:35
 Tài liệu mẫu biểu quy trình thực hiện một cuộc kiểm toán

Đăng ký khóa học

Quy trình thực hiện từng cuộc kiểm toán riêng lẻ

Quy trình thực hiện từng cuộc kiểm toán riêng lẻ

Quy trình thực hiện từng cuộc kiểm toán riêng lẻ

4,290,000 đ Đăng ký