Hội thảo "Xây dựng và Vận hành chức năng KTNB hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ Quốc tế"

Ngài Richard Chambers - Chủ tịch kiêm CEO IIA Hoa Kỳ với các tình nguyện viên IIA tại Việt Nam. 

Hội thảo "Xây dựng và Vận hành chức năng KTNB hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ Quốc tế"

Chủ tịch kiêm CEO IIA Hoa Kỳ - Ngài Richard Chambers với Bà Trần Minh Phương - CIA, CEO ProTrain - tình nguyện viên của IIA tại Việt Nam.
ĐĂNG KÝ NGAY

Hội thảo Xây dựng bộ phận KTNB chuyên nghiệp - hiện đại (Hà nội 23-24/12/2019)

Trong 2 ngày 23-23/12/2019, ProTrain kết hợp với An Viêt CPA tổ chức thành công Hội thảo "Xây dựng bộ phận KTNB chuyên nghiệp - Hiện đại". Hội thảo vinh dự được chào đón sự tham gia của Lãnh đạo Cục QL giám sát kế toán - kiểm toán - Bộ Tài chính, lãnh đạo khối KTNB đến từ các Tập đoàn kinh tế lớn, các DN niêm yết, ngân hàng và các công ty chứng khoán"...

ĐĂNG KÝ NGAY

Cảm nhận học viên

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Tại Việt nam các DN đang hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị có Ban Kiểm soát (theo qui định của Luật DN). Tuy nhiên theo thông lệ Quản trị DN quốc tế thường các Tập đoàn lớn đều có mô hình Ủy Ban Kiểm toán. Vậy lộ trình và định hướng về việc sửa đổi hành lang pháp lý để công tác QTDN tại Việt nam tiệm cần dần với thông lệ quốc tế sẽ như thế nào ?

Trả lời:   Hiện tại Việt Nam chưa có các qui định pháp lý về vai trò của Ủy ban Kiểm toán trong Doanh nghiệp. Ví dụ tại Singapore, các DN niêm yết đều phải thành lập UB kiểm toán trực thuộc HĐQT. Trong thời gian tới cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức tư vấn quốc tế và trong nước, hy vọng qui định pháp lý về vai trò của UB Kiểm toán trong DN sẽ được ban hành và sớm áp dụng tại Việt Nam.

Chia sẽ của GV về hoạt động KTNB trên thế giới và tại Việt nam

Xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ hiệu quả theo Khung tích hợp Kiểm soát nội bộ COSO

KTV nội bộ gia tăng giá trị bằng ngăn ngừa và phát hiện gian lận

Khách hàng tiêu biểu của PROTRAIN