- 32%
680,000đ
998,000đ
Mua ngay

Số bài học

20

Thời lượng video

23:53:30

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC “GIÚP BẠN TRỞ THÀNH KIỂM TOÁN VIÊN BÀI BẢN, CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI CHUẨN QUỐC TẾ”

Kiểm toán nội bộ là một nghề nghiệp mới tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý đã được ban hành từ những năm 2006 / 2007 đối với các tổ chức tín dụng và từ năm 2019 đối với khu vực doanh nghiệp và khu vực công. Tuy nhiên, chúng ta còn thiếu nhiều các hướng dẫn thực hiện trong khi việc tiếp cận đến các chuẩn mực và thông lệ quốc tế còn chưa rộng rãi. Nhiều bạn đã, đang và sắp hành nghề Kiểm toán nội bộ nhưng chưa tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm về nghề nghiệp này một cách bài bản và chuyên nghiệp theo đúng các thông lệ quốc tế. Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ sắp đến ngày hiệu lực chính thức 1/4/2021. Các bạn đã ở trong trạng thái sẵn sàng cho ngày đó hay chưa hay các bạn đang ở trong một hoặc nhiều các tình trạng sau đây?  

 Chưa rõ được giá trị mà KTNB mang lại cho tổ chức: Các tổ chức chưa hiểu đầy đủ về mục đích tại sao phải thành lập Bộ phận KTNB do chưa thực sự hiểu hết các giá trị mà KTNB có thể mang lại cho tổ chức?

 Chưa hiểu đầy đủ về vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của KTNB: Các tổ chức chưa hiểu đầy đủ về vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của KTNB, cách thức phối hợp công việc giữa KTNB với các bộ phận còn lại của tổ chức ra sao do vậy đã dẫn đến những vấn đề đáng tiếc như hai bên không hợp tác hiệu quả với nhau trong việc thu thập, phân tích và trao đổi thông tin. 

 Chưa hiểu về các nguyên tắc hoạt động cơ bản của KTNB: Các tổ chức cũng chưa hiểu nên xác định vị trí của KTNB ở đâu trong cơ cấu tổ chức của mình cho phù hợp. Nhiều tổ chức đang đặt KTNB là một bộ phận thuộc Ban Điều hành là một vị trí làm suy giảm tính độc lập và khách quan của KTNB cả về thực tế và hình thức.

 Không có phương pháp luận, kỹ thuật và công cụ kiểm toán bài bản, chuyên nghiệp, hiện đại: Đất nước ta chưa có một trường học nào dạy về nghề nghiệp KTNB. Hiện nay chỉ có một số ít tổ chức đào tạo đang cung cấp các khóa đào tạo chuyên ngành này. Phần lớn các Kiểm toán viên nội bộ hiện nay là đi từ nghiệp vụ lên và đang thực hiện công việc KTNB chủ yếu dựa trên kinh nghiệp kiểm tra, kiểm soát thông thường chứ chưa thực sự được trang bị phương pháp luận, kỹ thuật và công cụ hành nghề KTNB bài bản, hiện đại. 

Nếu bạn đang gặp ít nhất một trong số các vấn đề trên thì khóa học dưới đây của chúng tôi sẽ là giải pháp hoàn hảo cho các bạn vì nó được thực hiện bởi những kiểm toán viên nội bộ dày dặn kinh nghiệm hành nghề KTNB theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, hiểu rõ thực trạng của nghề nghiệp tại Việt Nam, là các kiểm toán viên nội bộ công chứng của Hoa Kỳ và nhất là đầy năng lượng, nhiệt huyết cống hiến cho nghề nghiệp. 

Khóa học giúp bạn giải quyết tất cả những khó khăn này bằng các nội dung sau đây:

Chủ đề 1: Bản chất của KTNB theo Nghị định 05 và Chuẩn mực KTNB Quốc tế

Chủ đề 2: Nguyên tắc hoạt động, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và sự độc lập và khách quan của KTNB

Chủ đề 3: Các vấn đề quan trọng cần chuẩn bị khi thành lập và phát triển Bộ phận KTNB

Chủ đề 4: Quy trình đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm theo định hướng rủi ro

Chủ đề 5: Quy trình thực hiện lập kế hoạch cho một cuộc kiểm toán riêng lẻ

Chủ đề 6: Kỹ thuật trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ hiệu quả

Chủ đề 7: Công tác kiểm soát chất lượng trong Hoạt động KTNB

Chủ đề 8: Kỹ thuật Kiểm toán Công nghệ thông tin

Chủ đề 9: Kỹ thuật Kiểm toán Quy trình báo cáo tài chính

Chủ đề 10: Kỹ thuật Kiểm toán rủi ro gian lận

Quá trình sản xuất khóa học là một sự đầu tư công phu về kiến thức, kinh nghiệm thực tế và tâm huyết của chúng tôi. Giá trị của khóa học cực kỳ to lớn vì nó sẽ giúp các bạn trả lời ngay lập tức các thắc mắc về nghề nghiệp này theo từng vấn đề then chốt như nêu ở trên. Hơn thế nữa, khóa học chỉ ra con đường bạn cần đi để thành lập và phát triển bộ phận Kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp của bạn theo đúng yêu cầu của Nghị định 05, Chuẩn mực và thông lệ KTNB Quốc tế. Khóa học sẽ giúp bạn tiết kiệm ít nhất 10 năm để trở thành một bộ phận KTNB có phương pháp luận chuẩn và được ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng.

Việc của bạn chỉ là đầu tư thời gian để học tập, sở hữu và áp dụng vào thục tế công việc của bạn !!!

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chúc các bạn một Năm Mới đầy năng lượng, nhiệt huyết để thành công và hạnh phúc !!!

Trân trọng,Nội dung khóa học

+  Chương 1
20 Bài giảng
23:53:30
 Chủ đề 1_Video_Hiểu đúng bản chất của KTNB
2:34:34
 Chủ đề 1_Slides_Hiểu đúng bản chất của KTNB
 Chủ đề 2_Video_Nguyên tắc hoạt động - Qui tắc đạo đức, nguyên tắc độc lập, khách quan
2:21:02
 Chủ đề 2_Slides_Nguyên tắc cốt lõi_Quy tắc đạo đức nghề nghiệp_Sự độc lập và khách quan
 Chủ để 3_Video_Thành lập và quản trị bộ phận KTNB
2:15:20
 Chủ đề 3_Slides_Thành lập và quản trị Hoạt động KTNB
 Chủ đề 4_Video_Lập Kế hoạch KTNB năm theo định hướng rủi ro
2:35:55
 Chủ để 4_Slides_Đánh giá rủi ro lập kế hoạch KTNB năm
 Chủ đề 5_Video_Kỹ thuật lập kế hoạch cho một cuộc kiểm toán nội bộ
2:12:53
 Chủ đề 5_Slides_Lập kế hoạch cho một cuộc kiểm toán
 Chủ đề 6_Video_Kỹ thuật trình bày báo cáo kiểm toán nội bộ
2:22:15
 Chủ đề 6_Slides_Kỹ thuật trình bày báo cáo kiểm toán nội bộ
 Chủ đề 7_Video_Kiểm toán CNTT
1:59:59
 Chủ đề 7_Slides_Kiểm toán CNTT
 Chủ đề 8_Video_Kiểm toán Quy trình lập Báo cáo tài chính
2:34:03
 Chủ đề 8_Slides_Kiểm toán Quy trình Báo cáo tài chính
 Chủ đề 9_Video_Kiểm toán rủi ro gian lận
2:41:12
 Chủ đề 9_Slides_Kiểm toán rủi ro gian lận
 Chủ đề 10_Video_Kiểm soát chất lượng hoạt động KTNB
2:16:17
 Chủ đề 10_ Slides_Kiểm soát chất lượng hoạt động KTNB

Đăng ký khóa học

Kiểm toán Nội bộ Chuẩn Quốc tế

680,000 đ Đăng ký