- 19%
4,290,000đ
5,290,000đ
Mua ngay

Số bài học

12

Thời lượng video

19:20:13

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Kỹ thuật và Công cụ lập kế hoạch KTNB năm theo định hướng rủi ro

Đăng ký khóa học

4,290,000 đ Đăng ký