- 32%
680,000đ
998,000đ
Hãy ĐĂNG KÝ để tham gia cùng chúng tôi
Mua ngay

Số bài học

54

Thời lượng video

15:36:18

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học

Để giúp các tổ chức thực hiện Nghị định 05/2019/ND-CP ngày 22 tháng 1 năm 2019, ngày 25 tháng 1 năm 2021, Bộ Tài Chính đã ban hành Bộ Chuẩn mực KTNB Việt Nam. Bộ Chuẩn mực này được xây dựng dựa trên Bộ Chuẩn mực KTNB Quốc tế do Học viên các KTV nội bộ của Hoa Kỳ (IIA) ban hành.

Một trong những yêu cầu vô cùng quan trọng đối với các Kiểm toán viên là phải tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp. Bởi vì việc tuân thủ Chuẩn mưc là điều kiện tiên quyết để các bạn làm nghề một cách hiệu quả, bài bản và chuyên nghiệp trên cơ sở đó KTNB mới tạo ra giá trị to lớn cho tổ chức. Hơn thế nữa, Chuẩn mực sẽ là cơ sở lý luận đúng đắn dẫn dắt chúng ta xây dựng và phát triển nghề nghiệp KTNB tại Việt Nam tương thích với các thông lệ thế giới. 

Để giúp các bạn lĩnh hội các kiến thức này một cách dễ dàng và nhanh chóng, ProTrain đã dày công thực hiện chương trình chia sẻ rộng rãi Bộ Chuẩn mực KTNB Việt Nam và Hướng dẫn Thực hiện Chuẩn mực của IIA nhằm giúp bạn hiểu thật đúng và đầy đủ các yêu cầu của Bộ Chuẩn mực KTNB Quốc tế. Trên cơ sở đó, các bạn cũng sẽ hiểu được cách thức thực hiện Bộ Chuẩn mực KTNB Việt Nam.

ProTrain xin trân trọng giới thiệu Khóa học trực tuyến trong đó Chuyên gia đào tạo KTNB Trần Minh Phương sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết về cách thức thực hiện và áp dụng từng Chuẩn mực để đảm bảo tuân thủ và các bằng chứng cần lưu trữ làm bằng chứng cho sự tuân thủ đối với Bộ Chuẩn mực. 

Người trình bày: Chuyên gia Đào tạo KTNB Trần Minh Phương, MSc, CIA, COSO IC, FCCA, CPA.

NỘI DUNG CHÍNH

Nhóm CM 1000 / 1100 – Mục đích, Quyền hạn và Trách nhiệm của KTNB / Sự độc lập và khách quan

Nhóm CM 1200 / 1300 - Năng lực chuyên môn và sự thận trọng nghề nghiệp / Chương trình kiểm soát chất lượng hoạt động KTNB

Nhóm CM 2000 - Quản trị hoạt động của bộ phận KTNB

Nhóm CM 2100 – Bản chất công việc KTNB

Nhóm CM 2200 – Lập kế hoạch cho từng cuộc kiểm toán / tư vấn

Nhóm CM 2300 – Thực hiện kiểm toán / tư vấn

Nhóm CM 2400 – Báo cáo kết quả kiểm toán / tư vấn

Nhóm CM 2500 / 2600 – Theo dõi tiến độ khắc phục các phát hiện của kiểm toán / Báo cáo việc chấp nhận các rủi ro của Ban lãnh đạo

Liên hệ: Email: [email protected] Hotline: 0912 787 459

Trân trọng cảm ơn!Nội dung khóa học

+  Chương 1
54 Bài giảng
15:36:18
 Phần 1 - Giới thiệu khóa học
05:11
 Phần 2 - Mục tiêu khóa học
01:59
 Phần 3 - Giới thiệu về giảng viên
02:00
 Phần 4 - Giới thiệu tổng quan về IPPF
39:48
 Phầm 5 - Chuẩn mực 1000 - Mục đích, quyền hạn, trách nhiệm
34:14
 Phần 6 - Chuẩn mực 1010 - Qui định bắt buộc của IPPF
15:54
 Phần 7 - Chuẩn mực 1100 - Sự độc lập - khách quan
42:38
 Phần 8 - Chuẩn mực 1110 - Sự độc lập trong tổ chức
31:27
 Phần 9 - Chuẩn mực 1111 - Tương tác với HĐQT
15:51
 Phần 10 - Chuẩn mực 1112 - Vai trò của trưởng KTNB
09:18
 Phần 11 - Chuẩn mực 1120 & 1130 - Sự khách quan cá nhân
22:44
 Phần 12 - Chuẩn mực 1200 - Năng lực chuyên môn
53:44
 Phần 13 - Chuẩn mực 1210 - Năng lực chuyên môn
36:31
 Phần 14 - Chuẩn mực 1220 - Sự thận trọng nghề nghiệp
21:12
 Phần 15 - Chuẩn mực 1230 - Phát triển năng lực chuyên môn liên tục
12:58
 Phần 16 - Chuẩn mực 1300 - Kiểm soát chất lượng hoạt động KTNB
52:17
 Phần 17 - Chuẩn mực 1311 - Đánh giá nội bộ
27:45
 Phần 18 - Chuẩn mực 1312 - Đánh giá độc lập
12:25
 Phần 19 - Chuẩn mực 1320 - Báo cáo kết quả KSCL
11:36
 Phần 20 - Chuẩn mực 1321 - Sử dụng kết luận phù hợp với CMKNB QT
13:55
 Phần 21 - Chuẩn mực 1322 - Công bố các vấn đề không phù hợp
10:12
 Phần 22 - Chuẩn mực 2000 - Quản trị bộ phận KTNB
21:46
 Phần 23 - Chuẩn mực 2010 - Lập kế hoạch KTNB năm
29:10
 Phần 24 - Chuẩn mực 2030 - Quản trị nguồn lực
09:49
 Phần 25 - Chuẩn mực 2040 - Chính sách và qui trình KTNB
12:49
 Phần 26 - Chuẩn mực 2050 - Sự dụng kết quả các bên khác
09:43
 Phần 27 - Chuản mực 2060 - Báo cáo BĐH và HĐQT
04:33
 Phần 28 - Chuẩn mực 2070 - Sử dụng dịch vụ thuê ngoài
04:56
 Phần 29 - Chuẩn mực 2100 - Bản chất công việc kiểm toán nội bộ
24:45
 Phần 30 - Chuẩn mực 2110 - Quản trị doanh nghiệp
43:29
 Phần 31 - Chuẩn mực 2120 - Quản trị rủi ro
21:46
 Phần 32 - Chuẩn mực 2130 - Kiểm soát nội bộ
27:04
 Phần 33 - Chuẩn mực 2200 - Lập kế hoạch kiểm toán
36:11
 Phần 34 - Chuẩn mực 2201 - Các vấn đề cần xem xét khi lập KH
16:10
 Phần 35 - Chuẩn mực 2210 - Mục tiêu kiểm toán tư vấn
07:00
 Phần 36 - Chuẩn mực 2220 - Phạm vi kiểm toán tư vấn
06:01
 Phần 37 - Chuẩn mực 2230 - Phân bổ nguồn lực
03:15
 Phần 38 - Chuẩn mực 2240 - Chương trình kiểm toán
08:32
 Phần 39 - Chuẩn mực 2300- Thực hiện kiểm toán tư vấn
12:27
 Phần 40 - Chuẩn mực 2310 - Thu thập thông tin
13:13
 Phần 41 - Chuẩn mực 2320 - Phân tích và đánh giá
08:35
 Phần 42 - Chuẩn mực 2330 - Ghi chép thông tin
05:14
 Phần 43 - Chuẩn mực 2340 - Hoạt động giám sát
07:08
 Phần 44 - Chuẩn mực 2400 - Báo cáo kết quả kiểm toán tư vấn
17:48
 Phần 45 - Chuẩn mực 2410 - Nội dung báo cáo
33:22
 Phần 46 - Chuẩn mực 2420 - Chất lượng báo cáo
19:11
 Phần 47 - Chuẩn mực 2421 - Sai sót và bỏ sót thông tin
05:49
 Phần 48 - Chuẩn mực 2430 - Cụm từ ngữ "đã được thực hiện theo chuẩn mực KTNB QT"
04:55
 Phần 49 - Chuẩn mực 2431 - Công bố các vấn đề không phù hợp CM
05:04
 Phần 50 - Chuẩn mực 2440 - Kết quả kiểm toán và tư vấn
06:35
 Phần 51 - Chuẩn mực 2450 - Ý kiến đánh giá tổng quan của kiểm toán
12:30
 Phần 52 - Chuẩn mực 2500 - Theo dõi thực hiện KH khắc phục
15:48
 Phần 53 - Chuẩn mực 2600 - Báo cáo về việc chấp nhận rủi ro
08:01
 TÀI LIỆU KÈM THEO KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học

Khóa học online Hiểu rõ về bộ chuẩn mực KTNBQT

#hieurochuanmuc

Hãy ĐĂNG KÝ để tham gia cùng chúng tôi
680,000 đ Đăng ký